Inge Krebaum coaching & consultancy
   IK ©OACHING & ©ONSULTANTCY voor uw IK  

IK©© heeft een netwerk van hulpverleners om haar heen. Indien doorverwijzing nodig is, staan deze partijen klaar om hun expertise in te zetten:Brian Wilbers:

Vitalias is een arbodienst met 'aandacht' en 'vertrouwen' als credo. Een persoonlijke benadering is de kracht. Vitalias is één van de weinige arbodiensten, bij mij bekend, die werkt met een vertrouwenspersoon. Ik ben inzetbaar voor de relaties van Vitalias. Onafhankelijk en anoniem. Vitalias staat -net als ik- voor mens én organisatie.

http://www.vitalias.nl

Jorie van den Heuvel:

Communicatie-expert, ACT-coach en vertrouwenspersoon. IK©© kan een beroep doen, op Jorie, als er een back-up nodig is voor vertrouwenswerk. Jorie is een kei in het coachen op zelfvertrouwen en assertiviteit. Menig doorverwezen cliënt is door Jorie op de goede weg gekomen. Als sparring-partner bij integriteit vraagstukken en vertrouwen- kwesties weet ik de feedback van Jorie zeer te waarderen.  http://heuvelcommunicatie.nlMart Durlinger:

Financieel expert, budgetbeheerder, budget-coach en mentor. Heb je schulden of ben je het financiële overzicht kwijt? Mart brengt licht en lucht in jouw financiële vraagstukken.                     IK©© verwijst regelmatig iemand door voor hulp bij geldzaken. Mart Durlinger weet iemand het vertrouwen te geven dat het goed komt. Met veel geduld en openheid van zaken brengt het beheer en de begeleiding van Mart, jouw financiën op orde en kun je het uiteindelijk zelf weer overnemen.  http://d-f-b.nl
Marij Ochse: 

Mensen-mens, begeleider van nabestaanden en ontzorger. Bij het overlijden van een dierbare staat de wereld op zijn kop. Er komt van alles op je af en je weet niet waar te beginnen? Marij is degene die rust brengt. Of het nu om rouwverwerking gaat of hulp bij al het papierwerk; Marij begeleidt je in dat wat jij nodig hebt om het verlies op jouw manier te verwerken. http://stapsteen-begeleiding.nl