Inge Krebaum coaching & consultancy
   IK ©OACHING & ©ONSULTANTCY voor uw IK  

In de organisatie van Beta Distribution BV was er weinig kennis van verzuimbegeleiding nodig. Totdat er iemand voor langere tijd uitviel en er van de werkgever gevraagd werd de stappen in de Wet verbetering Poortwachter te nemen. Beta Distribution heeft mij gevraagd de externe casemanager te zijn. 

Ook hier zet ik mij in voor de organisatie, maar ook voor de mens zodat beiden optimaal verder    kunnen.


Envida is een grote zorggroep, met vele vestigingen in Zuid Limburg en circa 3100 werknemers.

Voor deze medewerkers ben ik benoemd tot 

Externe Vertrouwenspersoon.

Er kunnen situaties van invloed zijn waardoor de werknemer niet meer in staat is om zijn/haar werk uit te voeren zoals hij/zij dit graag zou willen. Bij een Externe VertrouwensPersoon kan men terecht om o.a. ongewenste ongangsvormen, pestgedrag, persoonlijke situaties of strafbare feiten te bespreken. De VPO staat naast de medewerker en begeleidt deze om uit de onstane situatie te komen en weer met plezier en vertrouwen te komen werken.

IK©© is lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen.

 


Winkelcentrum Zuidhof te Geleen, hart van de wijk Geleen-Zuid en Kluis dreigde ten onder te gaan aan verpaupering en vervuiling. In een intensieve begeleidings periode, door IK©©, is er overeenstemming bereikt over de renovatie van dit winkelcentrum tussen diverse partijen. Tien pandeigenaren,  Gemeente Sittard-Geleen, de winkeliersvereniging en de architect moesten bijeengebracht worden naar een totale make-over van Zuidhof.

Tijdens de uitvoering hiervan is IK©© gevraagd de verbindende en zeer gewaardeerde spil tussen architect, aannemers, woordvoerder namens eigenaren en de ondernemers te blijven.

De renovatie is zonder incidenten en strijdende partijen verlopen. Alles is in goed gestuurd overleg gegaan waarin alle belangen de ruimte hebben gekregen.

Een uitdagende en ontzettend leuke klus om aan mee te mogen werken en te begeleiden. Met een prachtig resultaat.Bij Swentibold Sittard ligt de vraag of ik de selectiegroep van het damesturnen wil begeleiden. De turnsters brengen veel tijd door in de trainingslocatie en moeten veel van hun sociale leven inleveren voor goede prestaties. De balans neigt hierbij wel eens door te slaan naar ongemotiveerdheid en lusteloosheid. Om de trainers te ondersteunen in de mentale aandacht en de turnsters te begeleiden in motivatie en wedstrijddruk, zal ik regelmatig aanwezig tijdens de trainingen en voer ik -indien gevraagd- individuele begeleidingsgesprekken buiten de turnzaal.


 

 Voor PI Sittard heb ik een Plan van Aanpak geschreven, om een Reintegratie Centrum voor gedetineerden te realiseren. Binnen de detentie krijgen gedetineerden hier de mogelijkheid zelfstandig te werken aan de terugkeer naar de maatschappij. Het PvA is geschreven binnen alle mogelijkheden en onmogelijkheden van de beperkingen in een gevangenis. Het PvA is dusdanig overhandigd dat de implementatie van dit RIC, binnen PI Sittard, probleemloos zal verlopen.   


IK©© neemt voor u graag uw presentatie over.

Staat u onzeker voor een groep mensen, komt uw verhaal niet over door zenuwen en vindt u het niet leuk om in het spotlicht te staan?

IK©© spreekt voor u en brengt uw verhaal over aan de toehoorders.

Is het nodig om -daarna- een forum te leiden, zet IK©© dit voor u voort.

Als getraind dagvoorzitter en gespreksleider geeft IK©© vorm aan uw wens hierin.

Vindt dit plaats voor een zaal vol mensen of binnen teamverband?  


Voor IK©© is geen vraag te groot of te klein.