Inge Krebaum coaching & consultancy
   IK ©OACHING & ©ONSULTANTCY voor uw IK  

Welkom bij IK©©

IK©© biedt verbinding.


In een organisatie werken mensen. 

Daar waar mensen werken, zijn  verwachtingen.

Als deze verwachtingen niet meer aansluiten bij het belang, kan dit voor verstoring zorgen.

IK©© helpt bij de verbinding tussen organisatie en mens. Door verwachtingen aan te sluiten bij de mogelijkheden zal de organisatie én mens het plezier in de samenwerking terug vinden en behouden.

IK©© is de professionele, onafhankelijke Externe Vertrouwenspersoon voor uw organisatie. 


U gaat niet meer fluitend naar uw werk? U begint niet meer gemotiveerd aan uw dag? 

U heeft behoefte aan een luisterend oor, van iemand buiten de organisatie?

IK©© staat u bij als  Externe Vertrouwenspersoon


Onafhankelijk van mens en organisatie 

is de kracht van IK©©:

  ©  Onafhankelijkheid biedt openheid            

 ©  Onafhankelijkheid geeft vertrouwen


IK©© stelt de mens centraal. IK©© is er voor en door mensen.

Door mijn vele werkervaring kan ik mij inleven als geen ander, maar houd ik tegelijkertijd op professionele wijze afstand. Daardoor bewijs ik mijn waarde zowel op individueel als op organisatorisch niveau.
WAAROM MOEILIJK DOEN

ALS HET SAMEN KAN