Inge Krebaum coaching & consultancy
   IK ©OACHING & ©ONSULTANTCY voor uw IK  

Gebaseerd op studie, ervaring en gevoel heeft IK©© een missie ontwikkeld waar zij voor staat:


De missie van IK©© is : partijen met uit elkaar gegroeide belangen samenbrengen naar 1 doel met als motto:

 WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET SAMEN KAN Elk belang krijgt een podium in de samenwerking met als inzicht:


Samenwerking gaat niet over  HOE  het tot stand komt; 

Samenwerking gaat over  WAAROM  het tot stand komt.


Mens en organisatie hebben ooit, in overtuiging, voor elkaar gekozen. Als het WAAROM uit het oog verloren is, helpt IK©© dit weer te vinden. In een kortdurend traject zal men inzien dat beide partijen een rol hebben in de ontstane situatie. 

IK©© brengt duidelijkheid in die rollen en in de omgang hiermee.


De juiste sfeer bepaalt het succes van het traject. 

IK©© zorgt dat de melder zich vrij voelt om open te zijn. Door vertrouwen te garanderen is de melder op zijn/haar gemak. IK©© helpt u de juiste weg te kiezen. IK©© weet mensen te motiveren aan de slag te gaan met hun eigen inbreng. 

IK©© vindt de juiste toon en stelt de juiste vragen op het juiste moment.